Posts tagged with: pomocinformatyka regulamin

Regulamin

Regulamin pomocinformatyka.pl Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem  pomocinformatyka.pl  § 1 Definicje Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie. Usługa ta jest uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, regulaminem. Kupujący –

Top